Főoldal  
Közösség
Célunk
Tevékenységeink

Április 30-án (Méhek napja Magyarországon) Őrbottyánban aláírtuk az ApiKultúra Környezetvédelmi Alapítvány alapító okiratát és a kapcsolódó dokumentumokat. Az Alapítvány bírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van, de az online megjelenést a mai naptól aktívabban szeretnénk biztosítani.
Elsődleges célunk a méhészethez kapcsolódó kulturális és környezetvédelmi közösségépítő, tanácsadó és segítségnyújtó tevékenységek végzése. Az alapító okiratban a teljesség igénye nélkül, hosszasan felsoroltakból sokat magánszemélyként végeztünk eddig, ennek szerettünk volna intézményesített formát adni.Bízunk abban, hogy a helyi és környékbeli lakossággal, méhészekkel és szervezetekkel együtt tudunk működni a célok 

elérésében, az alapítók:

Kaposvári Ágnes

Kaposvári Andrea

Tóth Tamara Zsuzsanna

Szabó Fruzsina

Szabó Adrienn

Alapító okiratunk lényege:

„Az alapítvány célja: Az Alapítvány elsődleges célja méhészethez kapcsolódó kulturális és környezetvédelmi közösségépítő, tanácsadó és segítségnyújtó tevékenységek végzése.

 

Az alapítvány tevékenysége:

 • az Alapítvány céljaival kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elsősorban Őrbottyánban és térségében, de Magyarország teljes területén, illetve Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján is törekszünk kapcsolattartásra a határontúli magyar közösségekkel;

 • a méhészet, kultúra és környezetvédelem iránti érdeklődés növelése;

 • kulturális és környezeti értékek ápolása, bemutatása és védelme;

 • kulturális, természettudomány-ökológiai, társadalomtudományi oktatás és ismeretterjesztés;

 • tudományos, kutatási, innovációs és fejlesztési tevékenységek elősegítése;

 • határontúli magyarokkal kapcsolattartás, kulturális együttműködés, hagyományőrzés, ismeretátadás, jó gyakorlatok átvétele a méhészet, környezetvédelem területén;

 • az emberek egészséges életmódjának, környezettudatos szemléletmódjának javítását szolgáló célok támogatása;

 • elősegíteni az egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtését;

 • az egészségtudatosság és az egészséges életmód fejlesztése céljából helyi termelői termékek propagálása, hazai termelők marketingtevékenységének támogatása;

 • az egészséget és a méhek életét, a méhészeti termékek termelését befolyásoló környezeti hatások bemutatása;

 • lakosság ismereteinek bővítése a méhekről, megporzási tevékenység fontosságáról, beporzók és a környezet védelméről;

 • bölcsődei, óvodai, általános iskolai, illetve civil közösségek, érdeklődő csoportok számára előadás, méhészeti bemutató, méhészeti termékek és más termelői termékek kóstoltatása, reklámozása;

 • a méhek megismerését, megismertetését szolgáló, az iskolai képzés keretébe illeszthető programok, előadások megtartása, támogatása;

 • gyermekotthonok és idősotthonok támogatása adománygyűjtéssel, illetve ismeretterjesztő beszélgetések, előadások tartásával;

 • „Mézes reggelik”, „Termelői reggelik” szervezésében aktív részvétel, önkéntesek toborzása, segítségnyújtás, kapcsolattartás az intézmények és a méhészek, termelők között;

 • esélyegyenlőség növelése, hátrányos helyzetűek segítése, rehabilitáció-kiegészítő tevékenység;

 • a lakosság és gazdák számára méhlegelő-fejlesztési tanácsadás, továbbá magok, hagymák, palánták és csemeték osztása, csereberére ösztönzése;

 • egészségmegőrzésre nevelés méhészeti termékekkel és a természet patikájával;

 • a méhekkel, megporzó rovarokkal és darazsakkal szembeni megfelelő magatartást bemutató ismeretterjesztés;

 • az Őrbottyánban és a vonzáskörzetében élő vagy Őrbottyánban, illetve vonzáskörzetében méhészkedő méhészek összefogása;

 • a méhek optimális tartási körülményeinek, a méhekkel kapcsolatos helyes bánásmód megismerésének elősegítése;

 • segítségnyújtás méhészek és méhészkedni vágyók számára tanácsadással, információval a természetes, ökológiai méhtartással kapcsolatban, a fenntartható gazdálkodás elveinek hangsúlyozásával;

 • méhészek és méhészkedni vágyók jogi alapismereteinek bővítése, bejelentési és egyéb kötelezettségeikről tájékoztatás nyújtása;

 • méhészek szakmai továbbképzése;

 • méhegészségügyi hálózat újjászervezése a régióban, méhegészségügyi felelősök számára tanácsadás, együttműködve a hatóságokkal, helyi önkormányzatokkal;

 • a méhészetet érintő hatósági- vagy egyéb érdekvédelmi ügyekben közreműködés az illetékeseknél;

 • méhészeti termékek, méhészeti felszerelések értékesítésének szervezése;

 • méhlegelő-javítás, a méhészeti irodalom felkarolása, kiállítások, előadások, bemutatók, szakmai és szórakoztató összejövetelek rendezése;

 • rövid ellátási láncok kialakításában tevékeny részvétel, kosárközösségek támogatása és helyi termelői piacok létesítésének ösztönzése, ezzel is segítve a helyi termelők és méhészek értékesítési tevékenységét, valamint a fentiek által a helyi gazdálkodók megélhetésének segítése;

 • termelői utak és mézutak létrehozásának elősegítése, a termelői utak és mézutak résztvevői számára tanácsadás, javaslattétel, ellenőrzés;
 • tanfolyamok, képzési programok megvalósítása, kézműves táborok, workshopok szervezése;
 • a méhekkel és környezetszennyezéssel kapcsolatos vészhelyzetek megelőzése és elhárítása alapkérdéseinek bemutatása;
 • a természetet és környezetet veszélyeztető tevékenységek bemutatása és ezek elkerülésére, felszámolására javaslattétel a döntéshozók felé;
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek megismertetése;
 • szemétszedő akciókhoz csatlakozás, toborzás és szervezés;
 • tudatos környezet- és természetvédelemre nevelés, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése;
 • a méhekkel és méhészettel kapcsolatos kulturális alkotói tevékenységek ösztönzése és értékek, termékek felkutatása, bemutatása (rajzok, festmények, kerámiák, szobrok, stb.);
 • tanulmányutak szervezése bemutató méhészetekbe, gyógynövény- és virágoskertekbe, kertészetekbe, kulturális örökségekhez;
 • a magyar történelemről mesélő színhelyek, múzeumok, épületek felkeresése a Kárpát-medencében, azok szakszerű idegenvezetéssel, tematikus túraútvonalakká alakítása;
 • kulturális örökség védelme;
 • hazánk természeti és épített környezet értékeinek megóvása és gyarapítása, szellemi örökségének életben tartása;
 • a Kárpát-medence sokszínű népi kultúrájának megőrzése, ápolása, értékfeltáró, értékmentő tevékenység végzése;
 • megismertetni, népszerűsíteni, ezáltal védeni a magyarság kulturális örökségét, kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generáció számára a népi kultúra minél szélesebb körben történő megismertetésére, a hagyományok átörökítésére, a hagyományos népi kultúrán belül elsősorban a néprajz, folklórtörténet, illetve az ezekhez társuló művészeti ágak a magyar és más nemzetek tradicionális művészeti ágai közötti kapcsolat kialakítása.”